OM mig

 • Jeg er uddannet sygeplejerske med mere end 10 års psykiatrisk erfaring.
 • Jeg er i gang med den 4-årige psykoterapeutuddannelse ved Wattar gruppen i
  KBH.
 • Jeg ønsker at tilbyde dig et sted, hvor du kan komme, som den du er med det du
  nu har med dig og være nysgerrig på netop det. Du er ikke alene, og det der er
  svært og udfordrende for dig lige nu, er noget vi kan arbejde med sammen.
 • Jeg har arbejdet i en psykiatrisk akutmodtagelse i 8 år, så jeg har helt sikkert
  mødt nogen, der kæmper med det samme, som du gør lige nu.
 • Jeg har stor erfaring i at lave akutte indledende vurderinger, og jeg kan også
  hurtigt danne mig et overblik over din situation.
 • Jeg kender systemet, og jeg har overblikket. Jeg ved, hvad egen læge kan tilbyde,
  og hvilke andre tilbud der findes, og jeg informerer gerne om dette hvis jeg
  vurderer, at det er relevant for dig.
 • Jeg kan være en sparringspartner i forhold til medicinsk behandling.
 • Jeg er uddannet og trænet i at observere, analysere og reflektere over kropslige tilstande, der kan påvirke psyken.