Kognitiv terapi

Du er ekspert i dit eget liv.
terapeuten er ekspert i kognitiv terapi.

Kognitiv adfærdsterapi er en psykoterapeutisk retning grundlagt af en amerikansk psykiater ved navn Aron T. Beck. Den kognitive model er hele tiden i udvikling, idet terapien løbende revideres i overensstemmelse med resultaterne af forskning på området.

Et grundlæggende princip er at søge at forandre tænkningen, så den bliver mindre begrænsende, selvundertrykkende, angstfremkaldende og mere hjælpsom, nuanceret og fornuftbetonet. I terapien finder vi sammen nogle situationer, hvor du har oplevet et skift i humøret i negativ retning.

Situationen gennemgås grundigt, så det står klart, hvad der især medfører de belastende følelser. Herefter undersøges det, hvilke tanker der opstår i den pågældende situation. Ofte vil der være tale om Negative automatiske tanker. Tankerne opstår hurtigt og ofte, uden man selv er bevist om det.

Det kan være tanker som:

  • ” Jeg får det aldrig bedre ”
  • ”Der er ingen, der kan li mig”
  • ”Jeg gør alting forkert”

Sådanne tanker er med til at vedligeholde f.eks. angst og depression.

Næste skridt i terapien er at øve sig i alternative tanker. Dvs. tanker der er mere realistiske og i højere grad hjælpsomme. De gør, at man kan se mere nuanceret på sig selv, andre og situationen som en helhed.

Alternative tanker kunne være:

  • “Jeg har det bedre, end jeg har haft det”
  • ”Alle laver fejl”
  • ”Jeg kender symptomerne på angst, og jeg ved, det går ovre igen”

Når man er i stand til at tænke alternative tanker, vil det følelsesmæssige ubehag dale. Efterfølgende vil man igennem adfærdseksperimenter, arbejde med alternative tanker i situationer, som normalt medfører psykisk ubehag. Vi starter i det små og bliver med tiden i stand til at udfordrere os selv mere og mere. Der findes også en lang række andre metoder, som kan kombineres med alternativ tænkning. Det kan være distraktion, mindfulness eller vejrtrækningsøvelser. Senere i terapien vil vi også arbejde med leveregler og skematal (grundoverbevisning) efter samme fremgangsmåde.

Sammen bestemmer vi hver gang noget hjemmearbejde, så du kan øve det, vi har arbejdet med i terapien. Terapien følger den samme struktur hver gang, og vi bestemmer sammen, hvad dagsordenen skal indeholde.

I kognitiv terapi er målet at opnå et ligeværdigt samarbejde mellem klient og terapeut. Terapeuten søger at forklare metoden, så klienten i stigende grad selv bliver i stand til at bruge metoden.